Generální partner
RADA BUILDING
Hlavní partneři
IDEA StatiCa s.r.o.
Midas
PUR-IZOLACE s.r.o.
Partneři
Hrdlička, spol. s r.o.
Ing. Josef Hruban – IZOSTAV
13.10.2022
Hotel Akademie Naháč
Facebook

První ročník konference je úspěšně za námi! Děkujeme účastníkům a partnerům!

Tisková zpráva (Závěry, doporučení, řešení) z konference je ke stažení ZDE.

--------------------------------------------------

"RIZIKOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH HAL"

POPIS PROBLEMATIKY DODATEČNĚ PŘEDPJATÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Problematika koroze předpínací výztuže je velmi diskutovaným tématem především z důvodu existence náhlých kolapsů stavebních konstrukcí, které jsou v mnoha případech nepředvídatelné a nekontrolovatelné. Ze zahraničí jsou známé především případy havárie Morandiho mostu v Janově a kolapsu dvou obytných budov v Marseille, oba z roku 2018. Závažnost problematiky lze demonstrovat také na havarijním poškození několika významných mostních konstrukcí na Slovensku. Především most na mezinárodní silnici I/59 v Podbieli na Oravě (2015), most v Nižné (2016), kolapsy mostů v Trstené na Oravě a Velké Lodine (2020) nebo kolaps předepjaté lávky pro pěší ve Spišské Nové Vsi (2020). 

A co s tím má Česká republika? Zatím celkový objektivně dokladovaný rozsah střech, kde je použit systém dodatečně předpjatých střešních vazníků, činí 505 800 m2. Podle odhadů pracuje v těchto prostorech pod tímto typem konstrukce cca 13 000 až 15 000 lidí!

Články o této problematice byly zveřejněny na stránkách našeho mediálního partnera, časopisu Stavebnictví. 

Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků

Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků, 2. díl

Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků, 3. díl

--------------------------------------------------

! V době konání této konference, 13. 10. 2022, již budou známy první případové studie systémového řešení zesílení konstrukcí ! 

CÍL A ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Na konferenci bude diskutována problematika potenciální nebezpečnosti dodatečně předpjatých střešních vazníků střech hal ze 70. let minulého století. Cílem je prezentovat základní odborné poznatky o rizikových konstrukcích a možnost komplexního řešení. Na programu budou i příspěvky o možnosti zisku dotací na rekonstrukci (zesílení) konstrukcí třech. 

KOMU JE KONFERENCE URČENÁ?

Statici, projektanti, zaměstnanci stavebních úřadů, majitelé halových objektů, stavební firmy, výrobci ocelových konstrukcí, diagnostici, geodeti, dodavatelé software, dodavatelé stavebních materiálů, studenti stavebních fakult vysokých škol ...