Generální partner
RADA BUILDING
Hlavní partneři
IDEA StatiCa s.r.o.
Midas
PUR – IZOLACE s.r.o.
Partneři
BLAŽEK PROJEKT s.r.o.
Dronewell
INSET s.r.o.
1.6.2023
Seminární Centrum Akademie Ostrava
Facebook

Program

STŘEDA 31. 5. 2023

Instalace stánků a prezentací od 18 hodin v Seminárním Centru Akademie Ostrava

ČTVRTEK 1. 6. 2023

8:30 – 9:00 hod. Registrace účastníků + zaslání odkazu online účastníkům

1. blok

9:00 – 9:10 Úvodní slovo: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

9:10 – 9:20 Úvodní slovo: Ing. Martina Peřinková, Ph.D., děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava 

9:20 – 9:40 Popis závažnosti problematiky, ukázky fatálních stavů konstrukcí objektů 
(Ing. Jaroslav Cejnar, Rada Building, s.r.o.)

9:40 – 10:00 Povinnosti vlastníků staveb, zvláštní pravomoci stavebních úřadů
(Mgr. Martin Daněk, vedoucí technického oddělení, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj)

10:00 – 10:20 (Problematika rizikových konstrukcí pohledu ČKAIT)
(Ing. Petr Dospiva, Ph.D., předseda oblasti Ostrava, ČKAIT)

Přestávka

2. blok

10:40 – 11:00 Hodnocení střešní konstrukce pro instalaci FVE
(Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav)

11:00 – 11:20 Problematika zesilování předpjatých vazníků ocelovými táhly
(Ing. Vladislav Bureš, Ph.D., TU Liberec) 

11:20 – 12:00
Práce statika při posuzování konstrukcí

(Ing. Petr Pospíšil, Rada Building, s.r.o)

Práce statika, případové studie – dodatečně zesílené konstrukce, rizikové konstrukce
(Ing. Barbora Bartecká, Ph.D., Rada Building, s.r.o.)

Přestávka

3. blok

13:00 – 13:20 Diagnostika a stavebně-technické průzkumy střešních konstrukcí - nezbytná opora pro statickou analýzu konstrukce
(Ing. Petr Mynarčík, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

13:20 – 13:40 Monitoring a diagnostika konstrukcí inženýrských staveb
(
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D., Stavební fakulta, ČVUT)

13:40 – 14:00 Analýza vybraných havarijných stavov predpätých mostov na Slovensku
(Prof. ing. Martin Moravčík, Ph.D., Stavební fakulta, Žilinská univerzita)

14:00 – 14:20 Softwarové nástroje pro posouzení a zesílení stávajících konstrukcí 
(Ing. Jan Valíček, IDEA StatiCa)

Přestávka

4. blok

14:40 – 15:00 Snížení zatížení konstrukcí střech použitím systému PUR IZOLACE W60
(Ing. Tomáš Fejfárek, technický ředitel, PUR Izolace)

15:00 – 15:30 Vyměnit nebo zesílit, ekonomika? - případová studie, Výroba a montáž externí ocelové konstrukce
(Ing. Martin Kořínek, Rada Building, s.r.o.)

15:30 – 15:40 Aplikácia nepriamych metód na stanovenie aktuálnej úrovne predpätia v konštrukcii
(Prof. ing. Martin Moravčík, Ph.D., Stavební fakulta, Žilinská univerzita)

15:40 – 16:00 Provozní řád hal po provedení zajištění
(Jaroslav Cejnar, Rada Building, s.r.o.)

16 hodin - ukončení konference

Pozn. Změna programu vyhrazena!